Åkeriverksamhet

Vi levererar alla förekommande sand, bergkross och jordprodukter, även byggnadsmaterial och takpannor. Vi tippar i hög eller gripsar till anvisad plats, allt efter kundens eget önskemål. Ibland får vi lyfta takpannor upp på tak.

Vi kostnadsberäknar allt innan leverans. I Åkerirörelsen finns för närvararande 2 bilar, en renodlad tippbil och en kombinerad tipp- och kranbil. Kranbilen är utrustad med pallgafflar, gripskopa och rotator. Hela kranen har en räckvidd på ca 15 meter från krancentrum.   Kranbils lastförmåga: ca 11 ton, Krans lyftförmåga: 800kg-3.5 ton
Tippbils lastförmåga: ca 13,5 ton  Tillgång till långsläp för exempelvis takstolar, balkar med mera finns. Långsläps lastyta: 12,5x 2,5m.

En del av produkterna vi levererar står listade nedan.

  • Makadamm
  • Stenmjöl
  • Bärlager
  • Bakbar sand
  • Strid sand
  • Anläggnings- och Planteringsjord
  • Bark
  • Byggprodukter (material som plank eller betong)
  • Större byggnadsdelar som takstolar och balkar

Och i princip vadhelst kunden efterfrågar som finns på marknaden.